Điều kiện và Quy trình xét Học bổng THPT Trần Đại Nghĩa

Học bổng trường THPT Trần Đại Nghĩa Hà Nội

Học bổng Trung học Phổ thông Trần Đại Nghĩa là phần thưởng “Khuyến học – Khuyến tài” của HĐQT nhà trường dành cho những học sinh xuất sắc, có năng lực toàn diện và nổi trội.

Học bổng Trần Đại Nghĩa bao gồm các mức từ 10% đến 100% học phí. Học bổng được HĐQT xem xét cấp cho học sinh vào mỗi học kỳ trong năm học. Học bổng sẽ được trừ vào học phí hàng tháng khi học sinh đang học tập tại trường. Nếu học sinh ngừng học tập tại trường vào bất kỳ thời điểm nào, học bổng sẽ lập tức không còn hiệu lực.

ĐIỀU KIỆN XÉT HỌC BỔNG

– Xét kết quả học bạ và điểm thi vào lớp 10 năm học 2019 – 2020 (nếu có)

– Xét thành tích trong các kỳ thi học thuật cấp Quận huyện, Thành phố, Quốc gia (nếu có)

– Xét giải thưởng, chứng chỉ về văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao (nếu có)

– Truyền cảm hứng, lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cá nhân, tập thể, cộng đồng.

– Có phẩm chất tốt, tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường.

QUY TRÌNH XÉT HỌC BỔNG

– Bước 1: Học sinh gửi hồ sơ xin cấp học bổng (Gồm: Thư xin cấp học bổng, kết quả học tập, kết quả thi, chứng nhận giải thưởng nếu có,…)

– Bước 2: Xét duyệt hồ sơ phỏng vấn

– Bước 3: Gửi thư xác nhận kết quả xét duyệt học bổng

– Bước 4: Nhà trường trao học bổng vào đầu học kỳ hoặc đầu năm học.