TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRẦN ĐẠI NGHĨA
Địa chỉ: Trong khuôn viên Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội, Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội.
Điện thoại: 098.390.8088 - 024.6686.4688
Facebook: facebook.com/tdn.edu.vn
Website: tdn.edu.vn

Thầy: Trí Dũng

Điện thoại: 098.390.8088
Facebook: Trí Dũng

Cô: Kỳ Anh

Điện thoại: 098.390.1331
Facebook: Nguyen Ky Anh

Cô: Thái Hà

Điện thoại: 098.390.1221
Facebook: Nguyễn Thái Hà

Cô: Thúy Ngân

Điện thoại: 098.390.1551
Facebook: Nguyễn Thúy Ngân