Quy định Thẻ học sinh

Thẻ học sinh trường Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa Hà Nội 1920

Theo quy định của nhà trường, các học sinh Trần Đại Nghĩa khi đi qua cổng vào trường đều phải giơ thẻ cho sao đỏ kiểm tra. Đây không phải là một quy định quá mới mẻ, nhiều trường khác trên địa bàn Hà Nội cũng đã áp dụng quy định này. Một số lưu ý:

– Học sinh cần đeo thẻ vào trường, giữ gìn thẻ cẩn thận.
– Không cho mượn, không thay đổi thông tin trên thẻ, không dùng thẻ của người khác.

Thẻ học sinh mặt sau THPT Trần Đại Nghĩa Hà Nội