Kinh nghiệm ôn thi Lịch sử vào lớp 10

Kinh nghiệm ôn thi Lịch sử vào lớp 10 THPT Trần Đại Nghĩa Hà Nội

Định hướng ôn thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2019 môn Lịch sử bao gồm 2 nội dung chính:

Lịch sử thế giới và Lịch sử Việt Nam. Trong đó 100% kiến thức thuộc chương trình lớp 9 với 32,5% Lịch sử thế giới và 67,5% Lịch sử Việt Nam.Ôn thi vào lớp 10 môn lịch sử THPT Trần Đại Nghĩa Hà Nội